Flaming Flamingos v Avant Jobs (2019-05-25T20:45:00)